Wymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, ReklamcjeWymiany, Zwroty, Reklamcje

Adres do odsyłki towaru:

 

DEEZ
ul. Źródłowa 2/8
25-335 Kielce
 
Tel. 501 840 849
E- mail biuro@deez24.pl

Szczegółowe zasady dotyczące wymiany, odstąpienia i reklamacji opisane są w Regulaminie.

 

 

Wymiany


W przypadku chęci wymiany zakupionego towaru prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres biuro@deez24.pl W mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczącej wymiany.
W razie wymiany towaru Klient zobowiązany jest odesłać towar, który ma podlegać wymianie.

 

Zwroty


Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia. Oświadczenie może być złożone przy wykorzystaniu poniższych formularzy:

  1. Formularz Zwrotu Towaru.doc
  2. Formularz Zwrotu Towaru.pdf

 


Reklamacje


Jeśli towar ma wady Klient powinien złożyć reklamację. W tym celu Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego:

  1. Formularz Reklamacyjny.doc
  2. Formularz Reklamacyjny.pdf

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
Klient, który wykonuje uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

 

 

Pomyłki


W przypadku pomyłki Sprzedającego co do zamówienia,  Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia szczegółów dotyczących wymiany. W mailu Klient powinien wskazać numer zamówienia i towar, którego dotyczy pomyłka oraz opisać rodzaj pomyłki. W przypadku pomyłek koszty wymiany pokrywa Deez24.